Home
Welkom op de stichting IBW site PDF Print E-mail
De Stichting Islamitisch Begrafeniswezen (IBW) is in 2005 opgericht.
Het IBW streeft de navolgende doelstellingen na:

1. Het waarborgen van de eeuwige grafrust van in Nederland woonachtige moslims.
2. De realisatie van voldoende islamitische begraafplaatsen.
3. De overdracht van kennis inzake islamitisch begraafrituelen, de verspreiding van jurisprudentie op dit gebied,en de oprichting van een College van Islamitische Doodgravers.

Begraven in land van herkomst
De Stichting zet zich voorts in voor moslims die in het land van herkomst willen worden begraven.
Het IBW beschikt over de nodige expertise op dit terrein en kent ook de juridische en staatsrechtelijke problemen die een rol spelen bij een snelle repatriering van de overledene.
Deze juridische en staatsrechtelijke problemen zijn van dien aard dat het raadzaam is om reeds op voorhand inlichtingen in te winnen en de vereiste procedures in gang te zetten.
Te laat reageren leidt tot onaanvaardbare vertraging en soms zelfs annulatie van de begraafwensen van de familie.

Islamitische begraafplaatsen
Het IBW zet zich zoals gezegd voor de realisatie van zoveel mogelijk islamitische begraafplaatsen.
In Nederland zijn er nog steeds te weinig islamitische begraafplaatsen.
Zeker als men het aantal begraafplaatsen afzet tegen het aantal in ons land woonachtige moslims.
Het IBW is daarom voortdurend op zoek naar islamitische begraafplaatsen die voldoen aan alle vereiste criteria ( religieus, wettelijk, enz.) Het IBW beschikt over een uitgebreid netwerk en voert onderhandelingen met lokale overheden over de mogelijke realisatie van islamitische begraafplaatsen.

Eeuwige grafrust
Het IBW streeft zoals gezegd de realisatie van eeuwige grafrust na.
Op dit punt heeft het IBW inmiddels de nodige vooruitgang geboekt.
Via een eenvoudige juridische procedure kan de eeuwige grafrust op sommige Nederlandse begraafplaatsen al worden gewaarborgd.
Ook op dit punt beschikt het IBW over de nodige kennis en expertise.


view_this_article_in_its_Arabic_translation view_this_article_in_its_German_translation view_this_article_in_its_French_translation view_this_article_in_its_English_translation view_this_article_in_its_Greek_translation view_this_article_in_its_Turkish_translation view_this_article_in_its_Hindi_translation view_this_article_in_its_Farsi_translation